18+

Jsem starší 18 let


Pokračovat
Close

Právní doložka internetového obchodu SEXjeNÁŠ.cz


Pro internetový obchod SEXjeNÁŠ.cz, dále jen „SEXjeNÁŠ.cz“, je seriózní vyřizování objednávek, a případných reklamací, jeho zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních dat.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. „SEXjeNÁŠ.cz“ veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřeby internetového obchodu a neposkytuje je třetím osobám.

Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá „SEXjeNÁŠ.cz“ s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech. „SEXjeNÁŠ.cz“ je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu, jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností, použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze (e-mailová adresa info@sexjenas.cz) nebo takto může zákazník učinit sám v editaci svých údajů po přihlášení ke svému registrovanému zákaznickému účtu na stránkách internetového obchodu. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách „SEXjeNÁŠ.cz“ jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek „SEXjeNÁŠ.cz“ (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. 

 

Odpovědnost

„SEXjeNÁŠ.cz“ upozorňuje, že informace o výrobcích na své webové stránky zčásti nebo zcela přebírá od třetích stran. Mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. „SEXjeNÁŠ.cz“ může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

„SEXjeNÁŠ.cz“ nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejich nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

„SEXjeNÁŠ.cz“ neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu „SEXjeNÁŠ.cz“, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách „SEXjeNÁŠ.cz“ nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od obchodu „SEXjeNÁŠ.cz“ v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.


Close